FANDOM


Các lệnh bind trong console nên biết:

  • bind CAPSLOCK +ss_sprint >> Chạy nhanh khi giữ CAPSLOCK
  • bind N sm_shop >> Bấm N để vào shop.
  • bind J +jihad >> Nhấp J 2 lần để Jihad khi có item Jihad Bomb
  • bind P +tele >> Bấm P để tele khi có item Decoy Teleport
  • bind T sm_tvoice >> Bấm T để vào kênh chat voice riêng của role khi làm Traitor/Detective/Inspector
  • bind L sm_nv >> Bật/tắt Night Vision Goggles sau khi mua.
  • bind B sm_tttradio >> Sử dụng chat nhanh trong TTT.
  • bind K sm_bino >> Bật/tắt Binoculars sau khi mua.
  • bind C +throw >> Ném Golden Tomahawk (VIP).
  • sm_hats >> Mở menu hats (VIP)